OVER ONS

Voor het beheer en onderhoud van de schaapskooi en het informatiecentrum en het verwerven van voldoende financiële middelen om de schaapskudde op het Balloërveld in stand te houden, is een tweetal stichtingen opgericht. De stichting Schaapskooi Balloërveld heeft ten doel het beheer en onderhoud van de kooi en het informatiecentrum. Met de gemeente Aa en Hunze, eigenaar van deze voorzieningen, zijn daarover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst. De schaapskudde van Balloo is, in tegenstelling tot andere kuddes in Drenthe, eigendom van de herder, die als zelfstandig ondernemer een samenwerkingsovereenkomst met de stichting Schaapskooi heeft gesloten. Hierin is onder andere geregeld dat de herder voor het gebruik van de schaapskooi geen huur verschuldigd is. Voor het beheer en onderhoud van de schaapskooi en het informatiecentrum ontvangt de stichting een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. 

De gemeente betaalt ook een kleine bijdrage voor het onderhoud van de kudde. De provincie Drenthe verstrekt eveneens jaarlijks een subsidie bedoeld voor onderhoud en instandhouding van de kudde. Deze subsidies worden in maandelijkse termijnen ter beschikking van de herder gesteld. Daarnaast wordt door Staatsbosbeheer, beheerder van het Balloërveld, jaarlijks een financiële vergoeding geleverd voor het beweiden van het veld door de kudde. Ondanks deze subsidies en vergoedingen is een rendabele exploitatie van de kudde door de herder niet mogelijk. De opbrengsten van de kudde zijn zeer gering en de steeds strenger wordende milieuwet- en regelgeving leiden tot toenemende kosten.

CONTACT

Wilt u meer informatie over de stichting dan kunt u mailen naar:
info@schaapskuddeballoerveld.nl


Algemene Administratie

Voor algemene zaken kunt u mailen naar: info@schaapskuddeballoerveld.nl


Donateur en Adoptanten Administratie:

Voor zaken rondom donateurs en adoptanten kunt u mailen naar:
info@schaapskuddeballoerveld.nl

BESTUUR

BESTUURSLEDEN:

Ton Jansen
Voorzitter

Geesje Haak
Penningsmeester

Hinkjan Brouwer
Secretaris